زمان و تاریخ ثبت نام آزمون یوس دانشگاه های ترکیه

دانشگاه استانبول (İstanbul)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۶ دی  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰

زمان آزمون : ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ – ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر یا ۷۰ دلار

زبان آزمون : انگلیسی، ترکی، عربی، روسی، فرانسوی

مراکز آزمون : تهران،استانبول،آنکارا،ازمیر،ارزروم،قاضی آنتپ،هاتای،ترابزون،وان

زمان اعلام نتایج : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

تاریخ یوس دانشگاه استانبول

اولو داغ (Bursa uludağ) – بورسا

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۱ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۸ تیر ۱۳۹۹ – ساعت : ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : -ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول،آنکارا،ازمیر ،انتالیا،ترابزون،قاضی آنتپ،باکو،بورسا،وان

دانشگاه اولوداغ

مصطفی کمال (Mustafa Kemal) – هاتای

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ساعت

هزینه ثبت نام : – لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : هاتای

زمان اعلام نتایج : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

سلیمان دمیرل(Süleymandemirel)  – اسپارتا

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۲ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱ فروردین  ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ – ساعت

هزینه ثبت نام : ۳۲۵ لیر

زبان آزمون :فارسی _ ترکی _ انگلیسی_فرانسوی _روسی _المانی_عربی

مراکز آزمون : تهران، اسپارتا، آنکارا ، استانبول، قاضی آنتپ، ازمیر ،وان

زمان اعلام نتایج : ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

۱۹ مایس (Ondokuz Mayıs) – سامسون

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۰ خرداد  ۱۳۹۹- ساعت –

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول،آنکارا،وان،سامسون،ارزروم

زمان اعلام نتایج : ۳۰ تیر ۱۳۹۹

جمهوریت (Cumhuriyet) – سیواس

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۳ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۸ فروردین  ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی،فارسی،عربی

مراکز آزمون :  استانبول،انکارا،وان،مرسین،قاضی انتپ، سیواس

زمان اعلام نتایج : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

قاضی آنتپ (Gaziantep)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ – ساعت : ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : تهران، تبریز،استانبول،آنکارا،وان،آنتالیا،بورسا،ازمیر،قاضی آنتپ،مرسین

زمان اعلام نتایج : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

ساکاریا (Sakarya) – ساکاریا

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۵ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۵ تیر۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱ شهریور ۱۳۹۹ – ساعت : ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی انگلیسی روسی عربی

مراکز آزمون :تهران، ساکاریا- استانبول – آنکارا – ادیرنه – وان – مرسین

اعلام نتایج : ۲۶ ازدیبهشت  ۱۳۹۹

ارجیس (Erciyes) – کاسیری

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۳ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، کایسری

زمان اعلام نتایج : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

کاپادوکیا (Kapadokya)

آزمون اول :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۴ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۰ دی ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۲۱  دی ۱۳۹۸ – ساعت ۱۰:۰۰

آزمون دوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۶ اسفند  ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ – ساعت ۱۰:۰۰

آزمون سوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

آزمون چهارم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ اردیبهشت  ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

آزمون پنجم:

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲ تیر ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۱ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۸ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

مراکز آزمون : Nevşehir – istanbul

هزینه ثبت نام : ۱۰ دلار

زبان آزمون : –

کارا دنیز تکنیک (Karadeniz Teknik) – ترابزون

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۱ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : لغو شد.

زمان آزمون : لغو شد.

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی انگلیسی آلمانی عربی فارسی روسی

مراکز آزمون : استانبول،ترابزون،آنکارا

اعلام نتایج : ۲۹  اردیبهشت ۱۳۹۹

آتا تورک (Atatürk) – ارزروم

تاریخ شروع ثبت نام : ۵ بهمن  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۵ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲ مرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون : فارسی ترکی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی و روسی

مراکز آزمون : تهران،اردبیل،ارزوروم-اورفا-وان-بورسا-آنکارا-هاتای-آنتالیا-قاضی آنتب-مرسین-قونیه-سامسون-ازمیر-استانبول(اروپایی-آسیایی)

زمان اعلام نتایج : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

اژه (Ege) – ازمیر

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۶ مرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : ازمیر، باکو

چکوارا (Çukurova) – آدانا

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۹ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۶ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۴ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۹:۳۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : آدانا، آنکارا، استانبول، ازمیر، قاضی آنتپ، شانلی اورفا، وان

زمان اعلام نتایج آزمون : –

اینونو (Inönü) – مالاتیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۶ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۰ فروردین  ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۳۰ فروردین  ۱۳۹۹

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : تهران، آنکارا،استانبول، دیاربکر، قاضی آنتپ، هاتای، مرسین، مالاتیا، شانلی اورفا، وان

بالیکسیر (Balikesir)

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۳ دی  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر(مرکز آزمون ترکیه) ۳۰۰ لیر(مرکز آزمون ایران)

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : تهران، تبریز، استانبول، آنکارا،ازمیر،بالئک اسیر،بورسا،باکو

زمان اعلام نتایج : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

جراح پاشا (Cerrahpasa) – استانبول

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۹ فرروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : – لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون :

زمان اعلام نتایج : ۹ خرداد۱۳۹۹

ترابزون (Trabzon)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ دی  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۳  ادریبهشت ۱۳۹۹ ساعت –

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی،فارسی،عربی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، آنتالیا، بورسا، قاضی آنتپ، هاتای، ایزمیر، کایسری، قونیه، مرسین، ترابزون، وان

زمان اعلام نتایج : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

آک دنیز (Akdeniz) – آنتالیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۳۰ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۷ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۹ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، آنتالیا، استانبول(anadolu)،استانبول(avrupa)، ازمیر، ترابزون، ادیرنه، وان

زمان اعلام نتایج : ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

هارران(harran) –شانلی اورفا

تاریخ شروع ثبت نام اول  : ۱۱ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام اول : ۲۹ دی ۱۳۹۸

زمان آزمون اول : ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ساعت ۱۴:۰۰

زمان اعلام نتایج آزمون اول : ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ شروع ثبت نام دوم : ۹ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام دوم  : ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

زمان آزمون دوم : ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت ۱۴:۰۰

زمان اعلام نتایج آزمون دوم : ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، شانلی اورفا

بیلجیک شیخ ادب علی (Bilecik şeyh edebali)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

زمان آزمون :–

هزینه ثبت نام : ۵۰ دلار

زبان آزمون :

مراکز آزمون : Bilecik

دوملوپینار (Dumlupınar) – کوتاهیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۳۰ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۰ خرداد  ۱۳۹۹ – ساعت –

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : –

تاریخ اعلام نتایج : ۲۳  خرداد  ۱۳۹۹

رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip) – ریزه

تاریخ شروع ثبت نام : لغو شد!

تاریخ پایان ثبت نام : لغو شد!

زمان آزمون : لغو شد!

هزینه ثبت نام : ۲۴۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : –

اوشاک (Uşak) – اوشاک

تاریخ شروع ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ساعت –

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : استانبول،انکارا ،ازمیر،اوشاک،قاضی آنتپ

یلدیزتکنیک (Yildiz Teknik) –استانبول

تاریخ شروع ثبت نام : ۵ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۳ فروردین ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر (فقط استانبول)  – ۷۰ دلار (وان)

زبان آزمون : ترکی-انگلیسی

مراکز آزمون :– استانبول – وان

اعلام نتایج آزمون : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

آنکارا (Ankara)

تاریخ شروع ثبت نام : –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : ۲۱ اردبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۰

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون :ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، ازمیر، بورسا

قاضی عثمان پاشا (gaziosmanpasa) – توکات

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۲۲  فروردین ۱۳۹۹ – ساعت –

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون :

مراکز آزمون : توکات

آنادولی (Anadolu) – اسکی شهیر

تاریخ شروع ثبت نام :۱۴ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

هزینه ثبت نام : ۱۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، ازمیر، آلانیا، ترابزون، وان

دوزجه (Düzce) – دوزجه

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۱ دی ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ (تمدید شد)

زمان آزمون : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی و انگلیسی

مراکز آزمون : Düzce, Mersin, Şanlıurfa

باشکنت (Başkent) –  آنکارا

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ فروردین  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

هزینه ثبت نام : ۲۰۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : آنکارا

استاتبول ذائیم (Istanbul Zaim)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ دی ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۲ فروردین  ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : استانبول

علاءالدین کیقباد (alanya alaaddin)  – آلانیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : آلانیا

سلجوق (selçuk)– قونیه

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۲ فروردین ۱۳۹۸ (تمدید شد)

زمان آزمون : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۱۶۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : Konya, İstanbul, Ankara, Van

یوزونجوییل (Yüzüncü Yil)– وان

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : فارسی ترکی انگلیسی عربی

مراکز آزمون : وان – آنکارا – استانبول

بیرونی (Biruni)

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۵ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰

هزینه ثبت نام : ۷۰لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون :استانبول

گیره سون(Giresun)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

هزینه ثبت نام : ۷۰ دلار

زبان آزمون : ترکی عربی فارسی

مراکز آزمون : Ankara- Istanbul-Giresun

اتحادیه دانشگاه های قفقاز (KÜNİB)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون :۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ساعت ۱۴:۳۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : استانبول- آنکارا- بورسا – مرسین – قاضی آنتب

مرسین (Mersin)

تاریخ شروع ثبت نام : ۵ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

هزینه ثبت نام :

زبان آزمون : –

مراکز آزمون :

اتحادیه دانشگاه های قفقاز (KÜNİB)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون :۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ساعت ۱۴:۳۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : استانبول- آنکارا- بورسا – مرسین – قاضی آنتب

موغلا صدقی کوچمان (Muğla sıtkı koçman)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۵ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۳ فروردین۱۳۹۸

زمان آزمون : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون :muğla

جلال بایر (Celal bayar )

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون :۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : استانبول – مانیسا

کاستامونو (Kastamonu)

تاریخ شروع ثبت نام اول  :

تاریخ پایان ثبت نام  اول :

زمان آزمون اول : ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

زمان اعلام نتایج آزمون اول:  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ شروع ثبت نام دوم :

تاریخ پایان ثبت نام  دوم :

زمان آزمون دوم:  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان اعلام نتایج آزمون دوم: جمعه، ۱۰ خرداد

هزینه ثبت نام :

زبان آزمون :

مراکز آزمون :

استانبول آیدین (İstanbul aydın)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

هزینه ثبت نام : ۱۰۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : استانبول

کارابؤک (Karabük)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : کارابوک

استانبول کولتر (İstanbul kültür)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۲ دی ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱ اردببهشت ۱۳۹۸ – ساعت ۱۱

هزینه ثبت نام : ۴۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : استانبول

لقمان حکیم (Lokman hekim)

آزمون اول :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۷  اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۸ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۵ اردببهشت ۱۳۹۸

مراکز آزمون : آنکارا – استانبول

آزمون دوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۷  اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱ تیر ۱۳۹۸

مراکز آزمون : آنکارا – تهران – تبریز

هزینه ثبت نام : ۱۰۰ لیر  (مرکز آزمون ترکیه) – ۲۰ دلار (مرکز آزمون ایران)

زبان آزمون :

اسکندرون تکنیک(İskenderun teknik)

ثبت نام :  ۵ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

هزینه ثبت نام : ۱۰۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : Hatay

حاجت تپه(Hacettepe)

ثبت نام :  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴ تیر ۱۳۹۸

زمان اعلام منتخبین برای مصاحبه : ۲ مرداد  ۱۳۹۸

زمان مصاحبه : ۹ الی ۱۶مرداد ۱۳۹۸

اعلام نتایج نهایی : ۲۵مرداد ماه ۱۳۹۸

* ارسال پستی مدارک الزامی است : آخرین مهلت ارسال ۲۱ تیر ماه

عدنان مندرس (Adnan-Menderes) – آیدین

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱  تیر  ۱۳۹۸ – ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام :

زبان آزمون :

مراکز آزمون : Nevşehir – istanbul

قبضه تکنیک (GEBZE TEKNIK) – کوجالی

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۴  خرداد ۱۳۹۸ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون :

ازمیر دموکراسی (izmir demokrasi) 

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱  تیر ۱۳۹۸ –

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : ازمیر

۹ ایلول  (dokuz eylul) – ازمیر

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۲۵ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : ازمیر