دانشگاه استانبول (İstanbul)

تاریخ شروع ثبت نام : 16 دی  1398

تاریخ پایان ثبت نام : 18 اسفند 1398 ساعت 17:00

زمان آزمون : 23 فروردین 1399 – ساعت 15:00

هزینه ثبت نام : 400 لیر یا 70 دلار

زبان آزمون : انگلیسی، ترکی، عربی، روسی، فرانسوی

مراکز آزمون : تهران،استانبول،آنکارا،ازمیر،ارزروم،قاضی آنتپ،هاتای،ترابزون،وان

زمان اعلام نتایج : 26 اردیبهشت 1399

تاریخ یوس دانشگاه استانبول

اولو داغ (Bursa uludağ) – بورسا

تاریخ شروع ثبت نام : 11 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 11 خرداد 1399

زمان آزمون : 28 تیر 1399 – ساعت : 10:00

هزینه ثبت نام : 300 لیر

زبان آزمون : -ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول،آنکارا،ازمیر ،انتالیا،ترابزون،قاضی آنتپ،باکو،بورسا،وان

دانشگاه اولوداغ

مصطفی کمال (Mustafa Kemal) – هاتای

تاریخ شروع ثبت نام :  12 اسفند 1399

تاریخ پایان ثبت نام : 5 اردیبهشت 1399

زمان آزمون : 20 اردیبهشت 1399 – ساعت

هزینه ثبت نام : – لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : هاتای

زمان اعلام نتایج : 29 اردیبهشت 1399

سلیمان دمیرل(Süleymandemirel)  – اسپارتا

تاریخ شروع ثبت نام : 22 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 1 فروردین  1399

زمان آزمون : 16 فروردین 1399 – ساعت

هزینه ثبت نام : 325 لیر

زبان آزمون :فارسی _ ترکی _ انگلیسی_فرانسوی _روسی _المانی_عربی

مراکز آزمون : تهران، اسپارتا، آنکارا ، استانبول، قاضی آنتپ، ازمیر ،وان

زمان اعلام نتایج : 29 فروردین 1399

19 مایس (Ondokuz Mayıs) – سامسون

تاریخ شروع ثبت نام : 12 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 5 اردیبهشت 1399

زمان آزمون : 10 خرداد  1399- ساعت –

هزینه ثبت نام : 350 لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول،آنکارا،وان،سامسون،ارزروم

زمان اعلام نتایج : 30 تیر 1399

جمهوریت (Cumhuriyet) – سیواس

تاریخ شروع ثبت نام : 23 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 8 فروردین  1399

زمان آزمون : 30 فروردین 1399 – ساعت 14:00

هزینه ثبت نام : 150 لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی،فارسی،عربی

مراکز آزمون :  استانبول،انکارا،وان،مرسین،قاضی انتپ، سیواس

زمان اعلام نتایج : 19 اردیبهشت 1399

قاضی آنتپ (Gaziantep)

تاریخ شروع ثبت نام :  25 آذر 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 13 اسفند 1398

زمان آزمون : 16 فروردین 1399 – ساعت : 14:00

هزینه ثبت نام : 300 لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : تهران، تبریز،استانبول،آنکارا،وان،آنتالیا،بورسا،ازمیر،قاضی آنتپ،مرسین

زمان اعلام نتایج : 15 اردیبهشت 1399

ساکاریا (Sakarya) – ساکاریا

تاریخ شروع ثبت نام :  25 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 25 تیر1399

زمان آزمون : 1 شهریور 1399 – ساعت : 15:00

هزینه ثبت نام : 400 لیر

زبان آزمون : ترکی انگلیسی روسی عربی

مراکز آزمون :تهران، ساکاریا- استانبول – آنکارا – ادیرنه – وان – مرسین

اعلام نتایج : 26 ازدیبهشت  1399

ارجیس (Erciyes) – کاسیری

تاریخ شروع ثبت نام : 23 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 29 فروردین 1399

زمان آزمون : 13 اردیبهشت 1399 – ساعت 14:00

هزینه ثبت نام : 300 لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، کایسری

زمان اعلام نتایج : 22 اردیبهشت 1399

کاپادوکیا (Kapadokya)

آزمون اول :

تاریخ شروع ثبت نام :  4 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 20 دی 1398

زمان آزمون : 21  دی 1398 – ساعت 10:00

آزمون دوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  10 بهمن 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 6 اسفند  1398

زمان آزمون : 17 اسفند 1398 – ساعت 10:00

آزمون سوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  13 فروردین 1399

تاریخ پایان ثبت نام : 13 اردیبهشت 1399

زمان آزمون : 20 اردیبهشت 1399 – ساعت 10:00

آزمون چهارم :

تاریخ شروع ثبت نام :  26 اردیبهشت  1399

تاریخ پایان ثبت نام : 10 خرداد 1399

زمان آزمون : 17 خرداد 1399 – ساعت 10:00

آزمون پنجم:

تاریخ شروع ثبت نام :  2 تیر 1399

تاریخ پایان ثبت نام : 11 تیر 1399

زمان آزمون : 18 تیر 1399 – ساعت 10:00

مراکز آزمون : Nevşehir – istanbul

هزینه ثبت نام : 10 دلار

زبان آزمون : –

کارا دنیز تکنیک (Karadeniz Teknik) – ترابزون

تاریخ شروع ثبت نام : 11 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : لغو شد.

زمان آزمون : لغو شد.

هزینه ثبت نام : 300 لیر

زبان آزمون : ترکی انگلیسی آلمانی عربی فارسی روسی

مراکز آزمون : استانبول،ترابزون،آنکارا

اعلام نتایج : 29  اردیبهشت 1399

آتا تورک (Atatürk) – ارزروم

تاریخ شروع ثبت نام : 5 بهمن  1398

تاریخ پایان ثبت نام : 5 تیر 1399

زمان آزمون : 2 مرداد 1399 – ساعت 11:00

هزینه ثبت نام : 350 لیر

زبان آزمون : فارسی ترکی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی و روسی

مراکز آزمون : تهران،اردبیل،ارزوروم-اورفا-وان-بورسا-آنکارا-هاتای-آنتالیا-قاضی آنتب-مرسین-قونیه-سامسون-ازمیر-استانبول(اروپایی-آسیایی)

زمان اعلام نتایج : 26 اردیبهشت 1399

اژه (Ege) – ازمیر

تاریخ شروع ثبت نام :  28 بهمن 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 6 مرداد 1399

زمان آزمون : 18 مرداد 1399

هزینه ثبت نام : 350 لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : ازمیر، باکو

چکوارا (Çukurova) – آدانا

تاریخ شروع ثبت نام : 19 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 6 تیر 1399

زمان آزمون : 14 تیر 1399 – ساعت 9:30

هزینه ثبت نام : 300 لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : آدانا، آنکارا، استانبول، ازمیر، قاضی آنتپ، شانلی اورفا، وان

زمان اعلام نتایج آزمون : –

اینونو (Inönü) – مالاتیا

تاریخ شروع ثبت نام : 16 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 10 فروردین  1398

زمان آزمون : 30 فروردین  1399

هزینه ثبت نام : 250 لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : تهران، آنکارا،استانبول، دیاربکر، قاضی آنتپ، هاتای، مرسین، مالاتیا، شانلی اورفا، وان

بالیکسیر (Balikesir)

تاریخ شروع ثبت نام : 23 دی  1398

تاریخ پایان ثبت نام : 23 اسفند 1398

زمان آزمون : 23 فروردین 1399 ساعت 11:00

هزینه ثبت نام : 250 لیر(مرکز آزمون ترکیه) 300 لیر(مرکز آزمون ایران)

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : تهران، تبریز، استانبول، آنکارا،ازمیر،بالئک اسیر،بورسا،باکو

زمان اعلام نتایج : 3 اردیبهشت 1399

جراح پاشا (Cerrahpasa) – استانبول

تاریخ شروع ثبت نام : 28 بهمن 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 29 فرروردین 1398

زمان آزمون : 6 اردیبهشت 1399 ساعت 15:00

هزینه ثبت نام : – لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون :

زمان اعلام نتایج : 9 خرداد1399

ترابزون (Trabzon)

تاریخ شروع ثبت نام : 12 دی  1398

تاریخ پایان ثبت نام : 17 فروردین 1398

زمان آزمون : 13  ادریبهشت 1399 ساعت –

هزینه ثبت نام : 250 لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی،فارسی،عربی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، آنتالیا، بورسا، قاضی آنتپ، هاتای، ایزمیر، کایسری، قونیه، مرسین، ترابزون، وان

زمان اعلام نتایج : 29 اردیبهشت 1399

آک دنیز (Akdeniz) – آنتالیا

تاریخ شروع ثبت نام : 30 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 7 خرداد 1399

زمان آزمون : 29 تیر 1399 – ساعت 14

هزینه ثبت نام : 350 لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، آنتالیا، استانبول(anadolu)،استانبول(avrupa)، ازمیر، ترابزون، ادیرنه، وان

زمان اعلام نتایج : 31 خرداد 1399

هارران(harran) –شانلی اورفا

تاریخ شروع ثبت نام اول  : 11 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام اول : 29 دی 1398

زمان آزمون اول : 19 بهمن 1398ساعت 14:00

زمان اعلام نتایج آزمون اول : 12 اسفند 1398

تاریخ شروع ثبت نام دوم : 9 اسفند 1398

تاریخ پایان ثبت نام دوم  : 25 اسفند 1398

زمان آزمون دوم : 17 فروردین 1399ساعت 14:00

زمان اعلام نتایج آزمون دوم : 29 فروردین 1399

هزینه ثبت نام : 150 لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، شانلی اورفا

بیلجیک شیخ ادب علی (Bilecik şeyh edebali)

تاریخ شروع ثبت نام :  25 اسفند 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 27 فروردین 1399

زمان آزمون :–

هزینه ثبت نام : 50 دلار

زبان آزمون :

مراکز آزمون : Bilecik

دوملوپینار (Dumlupınar) – کوتاهیا

تاریخ شروع ثبت نام : 30 دی 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 26 اردیبهشت 1399

زمان آزمون : 10 خرداد  1399 – ساعت –

هزینه ثبت نام : 250 لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : –

تاریخ اعلام نتایج : 23  خرداد  1399

رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip) – ریزه

تاریخ شروع ثبت نام : لغو شد!

تاریخ پایان ثبت نام : لغو شد!

زمان آزمون : لغو شد!

هزینه ثبت نام : 240 لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : –

اوشاک (Uşak) – اوشاک

تاریخ شروع ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : 6 اردیبهشت 1399 – ساعت –

هزینه ثبت نام : 300 لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : استانبول،انکارا ،ازمیر،اوشاک،قاضی آنتپ

یلدیزتکنیک (Yildiz Teknik) –استانبول

تاریخ شروع ثبت نام : 5 اسفند 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 3 فروردین 1399

زمان آزمون : 31 فروردین 1399 – ساعت 10:00

هزینه ثبت نام : 250 لیر (فقط استانبول)  – 70 دلار (وان)

زبان آزمون : ترکی-انگلیسی

مراکز آزمون :– استانبول – وان

اعلام نتایج آزمون : 15 اردیبهشت 1399

آنکارا (Ankara)

تاریخ شروع ثبت نام : –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : 21 اردبهشت 1399 ساعت 13:00

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون :ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، ازمیر، بورسا

قاضی عثمان پاشا (gaziosmanpasa) – توکات

تاریخ شروع ثبت نام :  26 فروردین 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 25 اردیبهشت 1398

زمان آزمون : 22  فروردین 1399 – ساعت –

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون :

مراکز آزمون : توکات

آنادولی (Anadolu) – اسکی شهیر

تاریخ شروع ثبت نام :14 بهمن 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 5 اردیبهشت 1398

زمان آزمون : 21 اردیبهشت 1399

هزینه ثبت نام : 100 لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، ازمیر، آلانیا، ترابزون، وان

دوزجه (Düzce) – دوزجه

تاریخ شروع ثبت نام : 21 دی 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 16 فروردین 1398 (تمدید شد)

زمان آزمون : 1 اردیبهشت 1398 – ساعت 15:00

هزینه ثبت نام : 250 لیر

زبان آزمون : ترکی و انگلیسی

مراکز آزمون : Düzce, Mersin, Şanlıurfa

باشکنت (Başkent) –  آنکارا

تاریخ شروع ثبت نام : 12 فروردین  1398

تاریخ پایان ثبت نام : 26 فروردین 1398

زمان آزمون : 4 اردیبهشت 1398

هزینه ثبت نام : 200 لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : آنکارا

استاتبول ذائیم (Istanbul Zaim)

تاریخ شروع ثبت نام : 12 دی 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 12 فروردین  1398

زمان آزمون : 15 اردیبهشت 1398

هزینه ثبت نام : 50 لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : استانبول

علاءالدین کیقباد (alanya alaaddin)  – آلانیا

تاریخ شروع ثبت نام : 27 اسفند 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 30 فروردین 1398

زمان آزمون : 13 اردیبهشت 1398 – 10:00

هزینه ثبت نام : 350 لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : آلانیا

سلجوق (selçuk)– قونیه

تاریخ شروع ثبت نام : 25 بهمن 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 2 فروردین 1398 (تمدید شد)

زمان آزمون : 8 اردیبهشت 1398 ساعت 10:00

هزینه ثبت نام : 160 لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : Konya, İstanbul, Ankara, Van

یوزونجوییل (Yüzüncü Yil)– وان

تاریخ شروع ثبت نام : 10 اسفند 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 26 فروردین 1398

زمان آزمون : 28 اردیبهشت 1398 ساعت 10:00

هزینه ثبت نام : 250 لیر

زبان آزمون : فارسی ترکی انگلیسی عربی

مراکز آزمون : وان – آنکارا – استانبول

بیرونی (Biruni)

تاریخ شروع ثبت نام : 26 بهمن 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 5 فروردین 1398

زمان آزمون : 10 فروردین 1398 ساعت 12:00

هزینه ثبت نام : 70لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون :استانبول

گیره سون(Giresun)

تاریخ شروع ثبت نام : 10 اسفند 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 30 فروردین 1398

زمان آزمون : 10 اردیبهشت 1398 ساعت 13:00

هزینه ثبت نام : 70 دلار

زبان آزمون : ترکی عربی فارسی

مراکز آزمون : Ankara- Istanbul-Giresun

اتحادیه دانشگاه های قفقاز (KÜNİB)

تاریخ شروع ثبت نام : 12 فروردین 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 15 اردیبهشت 1398

زمان آزمون :۲۱ اردیبهشت 1398 – ساعت ۱۴:۳۰

هزینه ثبت نام : 250 لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : استانبول- آنکارا- بورسا – مرسین – قاضی آنتب

مرسین (Mersin)

تاریخ شروع ثبت نام : 5 فروردین 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 13 اردیبهشت 1398

زمان آزمون : ۲۹ اردیبهشت 1398

هزینه ثبت نام :

زبان آزمون : –

مراکز آزمون :

اتحادیه دانشگاه های قفقاز (KÜNİB)

تاریخ شروع ثبت نام : 12 فروردین 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 15 اردیبهشت 1398

زمان آزمون :۲۱ اردیبهشت 1398 – ساعت ۱۴:۳۰

هزینه ثبت نام : 250 لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : استانبول- آنکارا- بورسا – مرسین – قاضی آنتب

موغلا صدقی کوچمان (Muğla sıtkı koçman)

تاریخ شروع ثبت نام :  5 فروردین 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 23 فروردین1398

زمان آزمون : 8 اردیبهشت 1398 – ساعت 11:00

هزینه ثبت نام : 250 لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون :muğla

جلال بایر (Celal bayar )

تاریخ شروع ثبت نام :  27 اسفند 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 31 خرداد 1399

زمان آزمون :4 مرداد 1399 ساعت 10:00

هزینه ثبت نام : 250 لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : استانبول – مانیسا

کاستامونو (Kastamonu)

تاریخ شروع ثبت نام اول  :

تاریخ پایان ثبت نام  اول :

زمان آزمون اول : ۱۱ فروردین 1398

زمان اعلام نتایج آزمون اول:  ۵ اردیبهشت 1398

تاریخ شروع ثبت نام دوم :

تاریخ پایان ثبت نام  دوم :

زمان آزمون دوم:  ۳۰ اردیبهشت 1398

زمان اعلام نتایج آزمون دوم: جمعه، ۱۰ خرداد

هزینه ثبت نام :

زبان آزمون :

مراکز آزمون :

استانبول آیدین (İstanbul aydın)

تاریخ شروع ثبت نام :  20 اسفند 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 26 فروردین 1398

زمان آزمون : 3 اردیبهشت 1398

هزینه ثبت نام : 100 لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : استانبول

کارابؤک (Karabük)

تاریخ شروع ثبت نام :  27 اسفند 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 27 فروردین 1398

زمان آزمون : 31 فروردین 1398

هزینه ثبت نام : 250 لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : کارابوک

استانبول کولتر (İstanbul kültür)

تاریخ شروع ثبت نام :  12 دی 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 29 فروردین 1398

زمان آزمون : 1 اردببهشت 1398 – ساعت 11

هزینه ثبت نام : 40 لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : استانبول

لقمان حکیم (Lokman hekim)

آزمون اول :

تاریخ شروع ثبت نام :  27  اسفند 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 8 فروردین 1398

زمان آزمون : 15 اردببهشت 1398

مراکز آزمون : آنکارا – استانبول

آزمون دوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  27  اسفند 1397

تاریخ پایان ثبت نام : 18 خرداد 1398

زمان آزمون : 1 تیر 1398

مراکز آزمون : آنکارا – تهران – تبریز

هزینه ثبت نام : 100 لیر  (مرکز آزمون ترکیه) – 20 دلار (مرکز آزمون ایران)

زبان آزمون :

اسکندرون تکنیک(İskenderun teknik)

ثبت نام :  5 فروردین 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 30 فروردین 1398

زمان آزمون : 31 فروردین 1398

هزینه ثبت نام : 100 لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : Hatay

حاجت تپه(Hacettepe)

ثبت نام :  6 اردیبهشت 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 14 تیر 1398

زمان اعلام منتخبین برای مصاحبه : 2 مرداد  1398

زمان مصاحبه : ۹ الی ۱۶مرداد ۱۳۹۸

اعلام نتایج نهایی : ۲۵مرداد ماه ۱۳۹۸

* ارسال پستی مدارک الزامی است : آخرین مهلت ارسال ۲۱ تیر ماه

عدنان مندرس (Adnan-Menderes) – آیدین

تاریخ شروع ثبت نام :  2 اردیبهشت 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 10 خرداد 1398

زمان آزمون : 1  تیر  1398 – ساعت 15:00

هزینه ثبت نام :

زبان آزمون :

مراکز آزمون : Nevşehir – istanbul

قبضه تکنیک (GEBZE TEKNIK) – کوجالی

تاریخ شروع ثبت نام :  29 فروردین 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 28 اردیبهشت 1398

زمان آزمون : 4  خرداد 1398 – ساعت 14:00

هزینه ثبت نام : 300 لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون :

ازمیر دموکراسی (izmir demokrasi) 

تاریخ شروع ثبت نام :  19 فروردین 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 10 خرداد 1398

زمان آزمون : 1  تیر 1398 –

هزینه ثبت نام : 300 لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : ازمیر

9 ایلول  (dokuz eylul) – ازمیر

تاریخ شروع ثبت نام :  26 فروردین 1398

تاریخ پایان ثبت نام : 20 اردیبهشت 1398

زمان آزمون : 12 خرداد 1398 – ساعت 10:00

هزینه ثبت نام : 225 لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : ازمیر