وبلاگ - آخرین اخبار
دانلود کتاب McGraw Hill's SAT

SAT مک گرا-هیل اکنون به بخش های جدیدی مجهز شده است تا نیاز شما را بهتر برآورده سازد. این راهنما مهارت های مختلف را که برای کمک به شما در حل هر مشکل SAT آموزش می دهد. و این روش تست زنی را با سوالاتی درست مثل سوالات موجود در SAT واقعی فراهم می کند.