تماس با ما

دفتر ترکیه :

kavaklidere Mahallesi, kizilimark,
sokak, No 5/7, Cankaya,Ankara

دفتر ایران :

تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی،خیابان بخشایش،نبش کوچه بهاریکم، پلاک 28/1

کدپستی : 1998888811

تلفن های تماس :

آنکارا :

53 66 318 531 0090
97 55 349 552 0090

تهران :

40 727 220 21 0098

69 11 819 937 0098

47 66 486 912 0098