دانشگاه چاناکاله ترکیه

,
دانشگاه چاناکاله یک دانشگاه دولتی در استان چاناک قلعه ترکیه است. این دانشگاه که به اختصار به آن Comu نیز می گویند در سال 1992 تاسیس شد.