کلاس های آمادگی آزمون SAT

گروه : A

کلاس ها : حضوری

600 ساعت آموزش تخصصی صفر تا صد SAT

200 ساعت آموزش زبان ترکی

برترین مدرسین SAT ایران

ساعت کلاس ها : شنبه تا سه شنبه 15 الی 19 (چهارشنبه ها آزمون و رفع اشکال)

شهریه : 40 میلیون تومان

(قابل پرداخت در سه قسط)

گروه : B

کلاس ها : حضوری

600 ساعت آموزش تخصصی صفر تا صد SAT

200 ساعت آموزش زبان ترکی

برترین مدرسین SAT ایران

ساعت کلاس ها : شنبه تا سه شنبه 15 الی 19 (چهارشنبه ها آزمون و رفع اشکال)

شهریه : 40 میلیون تومان

(قابل پرداخت در سه قسط)

گروه : C

کلاس ها : حضوری

600 ساعت آموزش تخصصی صفر تا صد SAT

200 ساعت آموزش زبان ترکی

برترین مدرسین SAT ایران

ساعت کلاس ها : شنبه تا سه شنبه 14 الی 19 (چهارشنبه ها آزمون و رفع اشکال)

شهریه : 40 میلیون تومان

(قابل پرداخت در سه قسط)

گروه : M

کلاس ها : آنلاین

300 ساعت آموزش تخصصی صفر تا صد SAT

برترین مدرسین SAT ایران

ساعت کلاس ها : هماهنگ با دانشجویان

شهریه : 20 میلیون تومان

(قابل پرداخت در سه قسط)

کلاس های آمادگی آزمون Yos

گروه : A

کلاس ها : حضوری

400 ساعت آموزش تخصصی صفر تا صد Yos

ساعت کلاس ها : شنبه تا سه شنبه 15 الی 19 (چهارشنبه ها آزمون و رفع اشکال)

شهریه : 30 میلیون تومان

(قابل پرداخت در سه قسط)

گروه : M

کلاس ها : آنلاین

400 ساعت آموزش تخصصی صفر تا صد Yos

ساعت کلاس ها : شنبه تا سه شنبه 15 الی 19 (چهارشنبه ها آزمون و رفع اشکال)

شهریه : 20 میلیون تومان

(قابل پرداخت در سه قسط)