کلاس های آمادگی آزمون SAT

کلاس های حضوری گروه C
محل برگزاری: تهران، برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی
40 / میلیون تومان
 • 600 ساعت آموزش تخصصی SAT
 • بیش از 20 ساعت آزمون SAT
 • حل بیش از 500 نمونه سوال
 • 2000 سوال ریاضی و زبان
 • + 200 ساعت آموزش ترکی (هدیه)
 • شروع دوره : 1399/09/01
کلاس های حضوری گروه B
محل برگزاری: تهران، برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی
40 / میلیون تومان
 • 600 ساعت آموزش تخصصی SAT
 • بیش از 20 ساعت آزمون SAT
 • حل بیش از 500 نمونه سوال
 • 2000 سوال ریاضی و زبان
 • + 200 ساعت آموزش ترکی (هدیه)
 • شروع دوره : 1399/08/01
کلاس های حضوری گروه A
محل برگزاری: تهران، برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی
40 / میلیون تومان
 • 600 ساعت آموزش تخصصی SAT
 • بیش از 20 ساعت آزمون SAT
 • حل بیش از 500 نمونه سوال
 • 2000 سوال ریاضی و زبان
 • + 200 ساعت آموزش ترکی (هدیه)
 • شروع دوره : 1399/07/01
دوره فشرده 100 روزه SAT
محل برگزاری: تهران، برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی
30 / میلیون تومان
 • 300 ساعت آموزش فشرده SAT
 • 120 ساعت آموزش ریاضی
 • 180 ساعت آموزش زبان انگلیسی
 • 10 آزمون شبیه سازی شده
 • 30 آزمون مبحثی
 • شروع دوره : 1399/11/01
کلاس های آنلاین گروه M
محل برگزاری: تهران، برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی
20 / میلیون تومان
 • 300 ساعت آموزش تخصصی SAT
 • بیش از 10 ساعت آزمون SAT
 • حل بیش از 250 نمونه سوال
 • 1000 سوال ریاضی و زبان
 • + 200 ساعت آموزش ترکی (هدیه)
 • شروع دوره : 1399/09/01