دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم و بهداشت ایران

لیست جدید دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم ایران ۲۰۲۰-۲۰۲۱

دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم ایران

گروه الف – ممتاز

 1. دانشگاه بیلکنت
 2. دانشگاه بغازیچی
 3. دانشگاه حاجت تپه
 4. دانشگاه فنی استانبول
 5. دانشگاه کوچ
 6. دانشگاه فنی خاورمیانه
 7. دانشگاه سابانجی

گروه ب – خوب

 1. دانشگاه آنادولو
 2. دانشگاه آنکارا
 3. دانشگاه باهچه شهیر
 4. دانشگاه دوکوز ایلول
 5. دانشگاه اگه
 6. دانشگاه قاضی
 7. دانشگاه استانبول
 8. انستیتو تکنولوژی ازمیر
 9. دانشگاه چوکوروا
 10. دانشگاه اوندوکوز مایس
 11. دانشگاه سلجوق (Selcuk)
 12. دانشگاه قاضی آنتپ
 13. دانشگاه فنی ییلدیز
 14. دانشگاه چانکایا
 15. دانشگاه آتیلیم

گروه ج – متوسط

 1. دانشگاه اولداغ
 2. دانشگاه کاراتای
 3. دانشگاه رجب طیب اردوغان

همین حالا مشاوره رایگان تحصیل در دانشگاه های ترکیه بگیرید!

دانلود بخشنامه کامل وزارت بهداشت ۲۰۲۲-۲۰۲۱

سایر خدمات

اقامت از طریق خرید ملک
اقامت تحصیلی ترکیه
اقامت از طریق سرمایه گذاری ترکیه
اقامت توریستی ترکیه
اقامت کاری ترکیه