اقامت از طریق ازدواج

یکی از راه های اخد اقامت دائم درکشور ترکیه ورود از طریق ازدواج است. هنگامی که شما با شخصی که ترک زبان است ازدواج می کنید شما می توانید بعد از سپری کردن ۳ سال از ۵ سال به صورت متوالی اقامت دائم را از آن کشور درخواست کنید.
لازم به ذکر است در مدت این ۳ سال مسئولان مربوطه تحقیقات لازم را به عمل می آورند که ازدواج شخص واقعی باشد که در صورت صوری بودن ازدواج اقامت دائم به شخص تعلق نمی گیرید.

حال اگر شخص از طریق ازدواج با شخصی که دارای پاسپورت است و ملیت ترکیه ای را دارا می باشد و در اصل شهروند ترکیه است خواستار اقامت ترکیه است بایستی به چند نکته توجه داشته باشد:

 1. ازدواج نباید به صورت سوری باشد باید قطعا واقعی باشد یا حتی المقدور مدارکی جهت اثبات واقعی بودن ازدواج باید ارائه شود.
 2. شخصی که با او قصد ازدواج را دارید نباید در کشورترکیه پناهنده باشد و باید دارای ملیت ترک باشد.
 3. پروسه کسب اقامت در ترکیه از طریق ازدواج حدود ۳ تا ۵ سال طول می کشد. لازم به ذکر است که شخص در این پروسه زمانی نمی تواند در کشورترکیه اقامت داشته باشد و فقط می تواند از طریق توریستی وارد کشور ترکیه شود. ضمنا مدت اقامت شخص به روش توریستی نمیتواند بیش از ۸۹ روز باشد.
 4. شخص متقاضی ازدواج باید از کنسول گری کشور خود در ترکیه برگه مبنی بر مجرد بودن خود را دریافت نماید.
 5. دختران و پسران در ترکیه باید سن ۱۸ سال را تمام کرده باشند تا اجازه داشته باشند بدون رضایت پدر و مادر ازدواج کنند.
 6. شخصی که با یک شهروندکشور ترکیه ازدواج می کند باید ازدواج به صورت کاملا رسمی باشد و همچنین به ثبت برسد تا بتواند اقامت دائم ترکیه را دریافت نماید.
 7. اگر شخص مورد نظر برای ازدواج در کشور ترکیه دختر باشد و قبلا نیز ازدواج کرده باشد باید از زمان طلاق ۳۰۰ روز گذشته باشد.

شرایط و مدارک ازدواج خارجیان در ترکیه:

ازدواج یک ترک با یک خارجی و یا دو نفر خارجی که از یک کشور نیستند توسط ماموران ازدواج در ترکیه می تواند صورت پذیرد که این دوشخص را به

عقد همدیگر درمی آورند.

چنانکه این دو خارجی هم وطن باشند یا توسط مامور ترکیه و یا توسط کنسولگری کشور مربوطه عقدازدواج صورت می گیرد.

برای انجام عقد توسط مامور ازدواج ترکیه باید مراحل اولیه طی شود.

مدارک لازم را به اداره مربوطه داده ونوبت گرفته شود. و در روز نوبت در مکان از قبل تعین شده حاضر شوند تامراحل عقد توسط مامور مربوطه صورت گیرد .

مدارک لازم برای ثبت ازدواج در ترکیه:

مدارک لازم برای هر کدام از زوجین :

 • پاسپورت
 •  ۴عدد عکس
 • گواهی تولد درمورد کسانی که ایرانی الاصل هستند همان شناسنامه کافی است.
 • دریافت گواهی تجرد

(هرچهار مدرک برای هر دو نفر به انضمام ترجمه ترکی انها برای این اقدام لازم است.)

گواهی تجرد برگه مبنی بر مجرد بودن شخص که از کنسولگری کشورخود شخص قابل دریافت است.

و این گواهی نشان دهنده این موضوع است که صاحب شناسنامه قبلا ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر نشده باشد.

درخواست کننده گواهی تجرد تنها شخص صاحب شناسنامه می باشد.

تحویل گواهی عدم تجرد منوط به عدم وجود مغایرت بین اطلاعات مندرج در شناسنامه و سوابق سجلی موجود در سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.
لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی گواهی تجرد مقیم خارج از کشور باشد بایستی به نزدیکترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و در خواست خود را مبنی بر دریافت این گواهی ارایه نماید .

گواهی تجرد توسط اداره کل ثبت احوال امور خارجه ظرف یکروز صادر می گردد.

چنانچه شخصی غیر از صاحب شناسنامه قصد اخذ گواهی تجرد برای وی را داشته باشد می بایست دارای وکالتنامه رسمی از شخص اصلی باشد که در آن اخذ گواهی تجرد صراحتاً قید گردیده باشد.

صدور گواهی تجرد منوط به ارائه اصل شناسنامه صاحب آن است.

هنگامی که شما با یک شخص ترک ازدواج میکنید،می توانید بعد از سپری کردن ۳ سال ، اقامت دائم را از آن کشور درخواست کنید.

در این سه سال شما زیر نظر هستید و تحقیقات روی شما انجام میگیرد تا مسئولان از واقعی بودن ازدواج شما مطمئن باشند.

که در صورت صوری بودن ازدواج اقامت دائم به شما تعلق نخواهد گرفت.

در اینجا توران پارس شمارا را با قوانین مرتبط اخد اقامت ترکیه از طریق ازدواج آشنا می کند:

در ابتدا باید بدانید که ازدواج شما نباید صوری باشد و مدارکی جهت واقعی بودن ازدواج خود داشته باشید.

شخصی که با او قصد ازدواج دارید نباید پناهنده ترکیه باشد و باید دارای ملیت ترک باشد.

پروسi زمانی کسب اقامت در ترکیه از طریق ازدواج، ممکن است حدود ۳ تا ۵ سال طول بکشد.

در این زمان شما نمی توانید در کشور ترکیه اقامت داشته باشید و فقط میتوانید از طریق توریستی وارد کشور شوید.

که مدت آن هم بیشتر از ۹۰ روز نمی تواند باشد. شما باید از کنسول گری ایران در ترکیه برگه مبنی بر مجرد بودن خود را دریافت کنید.

برای در ترکیه باید سن ۱۸ سال را تمام کرده باشید تا اجازه ازدواج بدون رضایت پدر و مادر را دریافت کنید.

اگر با دختری در کشور ترکیه قصد ازدواج دارید و او قبلا ازدواج کرده باشد،باید از زمان طلاق او ۳۰۰ روز بگذرد.

اقامت از طریق ازدواج

ازدواج و طلاق در ترکیه:

 • با توجه به قانون اساسی ترکیه سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سال میباشد و فقط کسانی که قدرت بصیرت(رشد)را دارند دارای حق ازدواج هستند
 • در صورت داشتن بیماری روحی و روانی ازدواج منوط به کسب اجازه خواهد بود
 • ازدواج قبلی باید منتهی به طلاق، ابطال و یا فسخ شده باشد .
 • چند همسری در قوانین ترکیه ممنوع است
 • افرادی که طلاق گرفته اند باید ۳۰۰روز از طلاقشان گذشته باشد
  باارائه گزارش مبنی بر عدم بارداری مدت ۳۰۰روز انتظار (عده )حذف خواهد شد
 • ازدواج در مراکز ازدواج شهرداری محل اقامت یکی از زوجین و یا دیگر ماموران تعیین شده از طرف شهرداری انجام میگیرد

اوراق لازم برای ازدواج رسمی در ترکیه:

 • پاسپورت
 • درصورت نداشتن پاسپورت” مدارک هویتی دیگر با نظر مسئولین مربوطه
 • مدرک تنظیم شده از سوی اداره مهاجرت استان دال بر تعیین وضعیت تاهل و تجرد شخص و برگه مجوز ازدواج
 • دریافت گزارش بهداشتی درمانی از مراکز مشاوره ازدواج دال بر عدم وجود مانع
 • پرکردن فرمهای مربوطه توسط زوجین

مدارک لازم برای کسب مجوز ازدواج از اداره مهاجرت:

 • اصل و کپی پاسپورت
 • اگرپاسپورت موجود نباشدمدارک هویتی تاییدشده
 • شناسنامه و آدرس اقامتی برای شهروندان ترکیه
 • برگه تجرد و یا برگه طلاق و یا فوت همسر سابق

-کسانی که قبل از ورود به ترکیه ازدواج کرده اند میتوانند در ترکیه طلاق بگیرند چون وضعیت تاهل قبلی این اشخاص از طرف دولت ترکیه محترم و قابل قبول است ولی مراحل طلاق ایشان تابع قوانین ترکیه خواهد بود

-دادخواست طلاق باید به دادگاه مربوطه ارائه شود پناهندگان میتوانند معاضدتهای حقوقی رایگان دریافت کنند و اگر تمکن مالی لازم را نداشته باشند وکیل رایگان در اختیار ایشان قرار داده میشود

-بر اساس ماده ۸ اداره ثبت احوال ماده۹۰ قانون محافظت خارجیان و ماده۳۳ مقررات هویت موقت هرگونه روند قانونی در عرض ۳۰ روز باید به اداره مهاجرت و ثبت احوال گزارش شود

مدارک مورد نیاز برای ازدواج:

 • به منظور ازدواج مدارک زیر باید به واحد مربوط به ازدواج در شهرداری ارائه شود:
 • فرم درخواست ازدواج: زوج و زوجه میبایست مستقلا فرم های مربوط به درخواست ازدواج به اسم (evlenme beyannamesi) تکمیل نمایند.
 • گواهی تجرد که نشان دهد متقاضیان در زمان در خواست متاهل نمی باشند.
 • گزارش پزشکی که تایید نماید در زمان درخواست ازدواج متقاضی عاری از هر بیماری که مانع از ازدواج شود، می باشد.
 • مدارک شناسایی هویت ،مدارک ثبت نام متقاضی حمایت بین المللی، مدارک شناسایی متقاضی حمایت بین المللی، مدارک شناسایی فرد تحت حمایت بین المللی، یا مدارک شناسایی حمایت موقت.
 • چهار قطعه عکس.

طلاق گرفتن در ترکیه:

حتی در شرایطی که زوجین در خارج از کشور ترکیه ازدواج کرده باشند، می توانند در داخل ترکیه طلاق بگیرند.

قانون ترکیه حتی در مورد پناهجویان، مهاجرین و اشخاص بی تابعیت نیز قابل اجرا است. پناهجویان، مهاجرین و اشخاص بی تابعیت که می خواهند در ترکیه طلاق بگیرند نیز تابع این قانون مدنی در ترکیه هستند.
وضعیت تاهل پناهجویان، مهاجرین و اشخاص بی تابعیت در کشور مبدا و یا در کشور اقامت قبلی با در نظر گرفتن قوانین کشور مربوطه، در ترکیه قابل پذیرش است.

در برخی از کشورها، ازدواج های مذهبی به عنوان ازدواج های رسمی شناخته می شوند.

در نتیجه، ازدواج مذهبی که در کشور مبدا و یا در کشور اقامت قبلی انجام شده در ترکیه نیز به عنوان نوعی ازدواج رسمی درآن کشور محسوب می شود.

در اشکال دیگر ازدواج سنتی، مادامی که شخص هنگام ثبت نام در اداره ی امور مهاجرت استان (ایل گوچ ایدارسی MMDP) به آن شهادت بدهد، در ترکیه نیز قابل قبول است، حتی اگر برگه ی رسمی تصدیق کننده ی ازدواج در زمان ثبت نام ارایه نشود.

پروسه ی طلاق و حضانت:

برای طلاق گرفتن، شما باید یک دادخواست طلاق به یک دادگاه خانواده ارائه دهید.

در دادخواست طلاق، می توانید از دادگاه درخواست حل و فصل مسائل مربوط به حضانت فرزندان خود را بنمایید. پناهندگان می توانند از طریق دفاتر کمک های حقوقی کانون وکلا کمک های حقوقی دریافت کنند.

در صورت درخواست، در نتیجه ی ارزیابی ها اگر مشخص شود که شخص از نظر مالی قدرت پرداخت هزینه های قضایی و وکیل را ندارد یک وکیل بصورت رایگان از طرف کانون وکلا برای برای پروسه ی طلاق و حضانت برایش منصوب خواهد شد.

می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طلاق و حضانت به اداره ی امور مهاجرت استان (ایل گوچ ایدارسی PDMM)، کانون وکلا و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای آن مراجعه فرمایید.

سایر خدمات

اقامت از طریق خرید ملک
اقامت تحصیلی ترکیه
اقامت از طریق سرمایه گذاری ترکیه
اقامت توریستی ترکیه
اقامت کاری ترکیه