توران آکادمی

دانشجوی گرامی لطفا به منظور افزایش سطح کیفی ارائه خدمات آموزشی نسبت به تکمیل فرم ذیل با دقت اقدام فرمائید.از نتایج ارسالی تنها اینجانب مطلع خواهم شد. لذا رعایت محرمانگی در اولویت می باشد. با تشکر – منوچهر صادقیان

فرم نظرسنجی خانم فتحعلی

نحوه پاسخگویی به سوالات

مهارت های ارتباطی و آموزشی

تا چه میزان به مباحث آموزشی و هدایت تحصیلی تسلط دارند؟

آیا از دانش کافی به منظور انتقال اطلاعات برخوردار هستند؟

رعایت اخلاق و رفتار آموزشی

راهنمائی های فنی و آموزش استفاده از پلتفرم های مجازی

سرعت در پاسخگویی و اطلاع رسانی

رفع ابهام و سوالات احتمالی در گروه، تعامل شایسته

در اداره کردن، امتیاز دادن و تفسیر نتایج حاصل از روشهای ارزیابی، مهارت دارد؟

میزان رضایت نسبی من از ایشان