فرم نظرسنجی آقای سرهندی (مسئول فنی)

توران آکادمی

دانشجوی گرامی لطفا به منظور افزایش سطح کیفی ارائه خدمات آموزشی نسبت به تکمیل فرم ذیل با دقت اقدام فرمائید.از نتایج ارسالی تنها اینجانب مطلع خواهم شد. لذا رعایت محرمانگی در اولویت می باشد. با تشکر – منوچهر صادقیان

فرم نظرسنجی آقای سرهندی

[totalpoll id=”27459″]