توران آکادمی

دانشجوی گرامی لطفا به منظور افزایش سطح کیفی ارائه خدمات آموزشی نسبت به تکمیل فرم ذیل با دقت اقدام فرمائید.از نتایج ارسالی تنها اینجانب مطلع خواهم شد. لذا رعایت محرمانگی در اولویت می باشد. با تشکر – منوچهر صادقیان

فرم نظرسنجی خانم نوریان

ساعات شروع و خاتمه کلاس بر اساس برنامه کلاسی

مهارت کلاس داری و نظم کلاسی

تا چه میزان به مباحث درسی تسلط دارند؟

آیا از دانش کافی به منظور انتقال اطلاعات برخوردار هستند؟

رعایت اخلاق و رفتار آموزشی

میزان انتقال مطالب از طریق مهارتهای کلامی (صدای قابل درک)

فنونی را انتخاب می‌کند که مناسب با قصد او در تدریس است

در مجموعه اطلاعاتی که به کمک آن آموزش آسان می‌شود، مهارت دارد؟

در اداره کردن، امتیاز دادن و تفسیر نتایج حاصل از روشهای ارزیابی، مهارت دارد؟

میزان بهره مندی من از کلاس ایشان