گندم آزاد

ماجده پناهی

گندم آزاد

  • کارشناس امور دانشجویی
  • کارشناس امور تفریحی، گردشگری و …
  • متخصص فضای مجازی
  • طراح گرافیک