گردشگری ایران

لیست دانشگاه های جهان که آزمون SAT را می پذیرند

۲۹ تیر ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه بیکنت استانبول

۱ تیر ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه کوجالی ساغلیک

۳۱ خرداد ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه باندیرما ترکیه

۲۴ خرداد ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه اطلس ترکیه

۱۹ خرداد ۱۴۰۰/توسط توران پارس

رشته مهندسی کامپیوتر ترکیه

۱۷ خرداد ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه اوزیین ترکیه

۱۲ خرداد ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه قاضی آنتپ

۸ خرداد ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه کادیر هاس ترکیه

۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه کولتور استانبول

۳ خرداد ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه بیلگی استانبول

۲ خرداد ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه هالیچ استانبول

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه آرل استانبول

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه نیشانتاشی

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه دوغوش

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه مدنیت استانبول

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه مال تپه

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه بیرونی ترکیه

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰/توسط توران پارس

لیست دانشگاه های آنکارا

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰/توسط توران پارس

لیست دانشگاه های استانبول

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰/توسط توران پارس
بارگذاری موارد بیشتر