مهندس احسان عبدلی نسب

آقای عبدلی نسب

مهندس احسان عبدلی نژاد

  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشکاه تهران و دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
  •  مدرس دانشگاه
  • مشاور حقوقی شرکت های زیر مجموعه هلدینگ جهاد نصر
  • همکار پژوهشی مرکز تحقیقات کاربردی ناجا
  • دارای سوابق پژوهشی و مسلط به زبان انگلیسی و عربی