منوچهر صادقیان

منوچهر صادقیان

  • مشاور کسب و کار، سرمایه گذاری، مهارتهای آموزشی و دانشگاهی
  • مشاور استارت آپ ها، مراکز رشد و پارکهای فناوری
  • کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه ریزی آموزشی و درسی
  • کارشناس مدیریت تکنولوژی ، مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
  • بنیانگذار ۴ استارت آپ در حوزه های بهداشت و درمان، گردشگری و محیط زیست، بهینه سازی مصرف انرژی، آموزشی و حمل و نقل هوشمند و برقی
  • مدیر عامل موسسه حقوقی و داوری برهان گستر هانا
  • رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان علم آوران کاسپین
  • مدرس دروس: علوم کامپیوتر، الکترونیک، رباتیک و مکاترونیک، سنجش و اندازه گیری، آموزش از دور و …
  • مجری برگزاری نمایشگاه ایران اسمارت اکسپو، استارت آپ ویکندها، نمایشگاهها و همایشهای دانشجوئی