مسعود عرب زاده

مسعود عرب زاده

مسعود عرب زاده

 • مشاور تحصیلی و شغلی
 • دارای گواهی صلاحیت مشاورتحصیلی تخصصی
 • دارای گواهی صلاحیت مشاور شغلی و بازاریابی
 • مشاور رتبه های ۲ و ۳ رقمی کنکور
 • مدیر مجموعه مشاور و آموزشی فرنام
 • مدیر دپارتمان تحصیلی مرکز مشاوره مشتاق
 • مشاور تحصیلی ارشد مرکز مشاوره
 • بصیرت نوین
 • مدیریت دپارتمان تحصیلی چتر نیلی
 • مشاور ارشد کانون قلمچی
 • دبیر دبیرستان رودکی
 • مدرس و مربی mbti
 • مدرک دوزبانه cpp
 • مولف کتاب هوش اخلاقی
 • مبدع روش مشاوره تحصیلی mpaz
 • مشاور انتخاب رشته نهم به دهم
 • مشاور دانش آموزان راه یافته به مدارس تیزهوشان
 • عضو هیت علمی مشاوران تحصیلی استان اصفهان
 • مسلط بر آزمون های تست تیپ شخصیت
 • مسلط بر آزمون های مسیر شغلی و تحصیلی