فرشاد سرهندی

فرشادسرهندی

فرشاد سرهندی

  • مدیر IT مجموعه علم آوران کاسپین
  • مشاور در زمینه موفقیت کسب و کار
  • کارشناس نرم افزار کامپیوتر
  • متخصص در زمینه طراحی و بهینه سازی وب سایت
  • بنیانگذار وب سایت موهولند
  • انیماتور و نویسنده