سعید گرجی

سعید گرجی

سعید گرجی

  • فارغ التحصیل کارشناسی کامپیوتر و نرم افزار
  • مدیریت بخش بازرگانی شرکت گسترش بازرگانی جاویدان به مدت ۶ سال
  • مشاور امور بازرگانی و صادرات شرکت های زمرد پسته پارس و معراج سبز کویر رفسنجان شرکت در ۱۰ دوره متوالی بازاموزی اتاق بازرگانی در زمینه ی توسعه ی بازار و سرمایه گذاری بین المللی
  • مشاور امور گمرکی و صادرات خشکبار اتاق بازرگانی کرمان
  • عضو اتاق ایران – المان
  • دارای سابقه ی مشاوره و امور اجرایی در موسسه های اموزشی و مهاجرتی
  • مشاور امور مهاجرت