حدیثه آزادی

حدیث آزادی

حدیثه آزادی

  • دارای مدرک کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی
  • دارای مدرک ایلتس اکادمیک
  • مدرس دانشگاه
  • مدیر موسسه ی زبان های خارجی ازادی
  • دارای ۹ سال سابقه ی کاری در زمینه های اموزش و مشاوره امورمهاجرت