تورهای دانشجویی

تورهای دانشجویی و فرصت آشنایی با فرصت های تحصیلی ترکیه برای اولین بار توسط مجموعه توران پارس فراهم شده که دانشجویان عزیز جهت تفریح و هم آشنایی با دانشگاه های مختلف قبل از تحصیل می توانند در این تورها ثبت نام کنند.

تورهای دانشجویی