بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل در رشته تربیت بدنی

12 آذر 1398/توسط توران پارس

بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل در رشته پزشکی

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه مدیپل آنکارا

12 آذر 1398/توسط توران پارس

بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل در رشته روانشناسی

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه یدی تپه استانبول

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه فنی استانبول

12 آذر 1398/توسط توران پارس

بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل در رشته دندانپزشکی

12 آذر 1398/توسط توران پارس

اراسموس یا انتقال دانشجو در دانشگاه های ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل در رشته داروسازی

12 آذر 1398/توسط توران پارس

آشنایی با رشته مدلینگ در ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل در رشته طراحی دوخت

12 آذر 1398/توسط توران پارس

بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل در رشته فیزیوتراپی

12 آذر 1398/توسط توران پارس

شروع ثبت نام آزمـون SAT آذر 99

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه ایستینیه ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

تحصیل به زبان انگلیسی در ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

جشن شروع اولین دوره آمادگی آزمون SAT در ایران

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه مدیپول استانبول

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه فنر باغچه ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه بالیکسیر ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

معرفی دانشگاه اوندوکوز مایس

12 آذر 1398/توسط توران پارس
بارگذاری موارد بیشتر