آشنایی با رشته مدلینگ در ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل در رشته طراحی دوخت

12 آذر 1398/توسط توران پارس

بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل در رشته فیزیوتراپی

12 آذر 1398/توسط توران پارس

شروع ثبت نام آزمـون SAT آذر 99

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه ایستینیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

تحصیل به زبان انگلیسی در ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

جشن شروع اولین دوره آمادگی آزمون SAT در ایران

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه مدیپول استانبول

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه فنر باغچه ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه بالیکسیر ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

معرفی دانشگاه اوندوکوز مایس

12 آذر 1398/توسط توران پارس

چرا ترکیه مقصد خوبی برای دانشجویان و دانش آموزان ایرانی می باشد؟

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه اسکودار ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه لقمان حکیم

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه دوکوز ایلول ازمیر

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه بیلیم استانبول

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه رجب طیب اردوغان

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه یوزونجوییل

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه نامیک کمال ترکیه 

12 آذر 1398/توسط توران پارس

دانشگاه چاناکاله ترکیه

12 آذر 1398/توسط توران پارس
بارگذاری موارد بیشتر