اخبار تحصیلی ترکیه

دانشگاه آتیلیم ترکیه

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰/توسط توران پارس

توران آکادمی مرکز برگزاری آزمون یوس دانشگاه های دولتی ترکیه با مجوز رسمی انستیتو IOIS در ایران

۲۵ فروردین ۱۴۰۰/توسط خانم پناهی

دانشگاه جراح پاشا ترکیه

۲۳ فروردین ۱۴۰۰/توسط توران پارس

بورس تحصیلی مشترک بانک توسعه اسلامی و دولت ترکیه برای سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱

۲۱ فروردین ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه موغلا ترکیه

۱۷ فروردین ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه آکدنیز ترکیه

۱۵ فروردین ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه علاالدین کیقباد آلانیا

۱۳ فروردین ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه عثمان قاضی ترکیه

۱۲ فروردین ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه سوتچی امام قهرمان ماراش ترکیه

۱۰ فروردین ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه بولنت اجوینت ترکیه

۸ فروردین ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه هیتیت ترکیه

۶ فروردین ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه جمهوریت ترکیه

۴ فروردین ۱۴۰۰/توسط توران پارس

دانشگاه گالاتا ترکیه

۲۸ اسفند ۱۳۹۹/توسط توران پارس

دانشگاه کنت استانبول

۲۶ اسفند ۱۳۹۹/توسط توران پارس

دانشگاه اوفوک آنکارا

۲۳ اسفند ۱۳۹۹/توسط توران پارس

دانشگاه آیوان سارای ترکیه

۲۱ اسفند ۱۳۹۹/توسط توران پارس

دانشگاه اوکان ترکیه

۱۹ اسفند ۱۳۹۹/توسط توران پارس

دانشگاه اسنیورت ترکیه

۱۷ اسفند ۱۳۹۹/توسط توران پارس

دانشگاه هارران ترکیه

۱۵ اسفند ۱۳۹۹/توسط توران پارس

دانشگاه دوملوپینارکوتاهیا

۱۳ اسفند ۱۳۹۹/توسط توران پارس
بارگذاری موارد بیشتر